utorak, 18. siječnja 2011.

PROGRAMIRANJE CNC STROJEVA (003)

Pravilo desne ruke
Određivanje pozitivnog pravca koordinatnog sustava slijedi položaj prstiju desne ruke, odnosno palac pokazuje u pozitivnom smjeru os X, kažiprst u pozitivnom smjeru osi Y, dok srednji prst pokazuje pozitivni smjer osi Z.

APSOLUTNI I INKREMENTALNI KOORDINATNI SUSTAV

U procesu programiranja upotrebljavaju se dva sustava mjerenja: APSOLUTNI I INKREMENTALNI. APSOLUTNI KS ima jednu fiksnu nul točku u ishodištu (W), a koordinate pojedinih točaka znače udaljenost tih točaka od ishodišta po vrijednosti i predznaku. Kod INKREMENTALNOG KS mjerenja, koordinate iduće točke se izražavaju u odnosu na prethodnu točku ( increment – pomak ) gdje se nalazi koordinatni sustav. Koordinatni sustav je dakle promjenjiv i nalazi se u početnoj točki odakle kreće gibanje.

POMAK NUL TOČKE


Kod EMCO tokarilice strojna nul točka(M ) leži u osi rotacije baze stezne glave (amerikanera). Kako ova točka nije pogodna kao početna točka rada, koordinatni sustav je moguće promijeniti i postaviti ga na drugu povoljniju točku u radnom prostoru NC stroja. Kada se odredi npr. novi koordinatni sustav W na čelu izratka (vidi sliku)pozivom naredbe G54 upravljačka jedinicaće automatski unijeti vrijednosti koordinata točke W, te se nul točka promijeni iz pozicijeM(strojne nul točke) uW (nul točku izratka). Prva naredba u programiranju je upravo funkcija pomaka nul točke kojom se dakle premješta koordinatni sustav u povoljniju poziciju. U praksi se obično kod tokarilica prvi pomak vrši funkcijom G54(G55-G57) načelo amerikanera (A) a zatim drugim funkcijama G58-G59 ili funkcijom TRANS (ATRANS) načelo obrañene površine izratka. Time se lako odreñuje položaj točke W mjerenjem dužine izratka. Kod glodalica pomak nul točke vrši se direktno pomoću G54 na izradak iličešće pomoću dvije funkcije. Prvi pomak je načelo nepomičnečeljusti škripca (točka A) a drugi pomak je na izradak (G58… ili TRANS…)

Nema komentara:

Objavi komentar