petak, 14. listopada 2011.

UPRAVLJAČKA JEDINICA CNC STROJA

Svaki CNC stroj upravlja se pomoću posebnog softwera ( programa ) i upravljačke jedinice.Kod EMCO CNC školskih strojeva koristi se upravljačka jedinica SINUMERIK 840 D ilineke druge upravljačke jedinice kao što su FANUC, EMCOTRONIC, HEIDENHAIN i dr.I softwer WinNC SINUMERIK 840D TURN ( MILL ) kao i upravljačka jedinica(tipkovnica)čine jednu jedinstvenu cjelinu kojom se vrši upravljanje strojem.
Strojno – upravljačka jedinica ( tipkovnica )


1 komentar: