utorak, 18. siječnja 2011.

PROGRAMIRANJE CNC STROJEVA (001)

REFERENTNE TOČKE STROJA

Kod programiranja CNC strojeva potrebno je poznavati odreñene referentne, odnosno nul točke koje definiraju koordinatni sustav i sam alat.W– Nul točka izratka(Workpiece zero point) Točka vezana za izradak. Slobodno se mijenja prema potrebama konstrukcije ili izrade.
U ovoj točkije ishodište koordinatnog sustava koje je prebačeno iz točke M i ona
olakšava programiranje.

M– Strojna nul točka(Machine zero point) Pozicija ove točke se ne može mijenjati. Odreñena je od strane proizvoñača CNC stroja. Ona je ishodište koordinatnog sustava i od nje se proračunavaju svi pomaci alata.

N– Referentna točka alata (Tool mount reference point) Početna točka od koje se mjere svi alati. Leži na osi držača alata.Odreñenajeod strane proizvoñača i ne može se mijenjati.

R– Referentna točka(Reference point) Točka u radnom području stroja koja je determinirana sa krajnjim prekidačima. Služi za kalibriranje mjernog sustava i u početku rada sa strojem moramo dovesti alat u točku R.

B- Početna točka alata ( Begin point) Od ove točke alat počinje sa obradom i u njoj se vrši izmjena alata. Ne mora biti neophodno definirana.

Nema komentara:

Objavi komentar