utorak, 18. siječnja 2011.

PROGRAMIRANJE CNC STROJEVA (002)

KOORDINATNI SUSTAV
Kod CNC tokarilica koordinatni sustav je dvoosni, tj. u osi izratka nalazi se os Z a okomito na os izratka os X. Pozitivna os X može biti postavljena u jednom ili drugom smjeru što ovisi o položaju alata odnosno revolverske glave u odnosu na izradak (vidi sliku br. 10 ). Koordinate sa negativnim predznakom (-x, -y ) označuju kretanje alata prema radnom predmetu, a pozitivni predznak znači odmicanje alata od radnog predmeta. Kod CNC glodalica koordinatni sustav je troosni X,Y,Z (vidi sliku 12) Napomena:Treba zapamtiti da se alat (suport) uvijek giba u predmet ili u smjeru predmeta ako je koordinata negativna. Razlog zašto je to tako leži učinjenici da ako se pri programiranju zaboravi negativan predznak, neće doći do sudara alata i predmeta, negoće se alat odmaknuti od predmeta.

Nema komentara:

Objavi komentar