utorak, 18. siječnja 2011.

ALATI KOD CNC STROJEVA

Kod CNC tokarilica opremanje stroja sa različitim alatima je od bitne važnosti za kvalitetnu izradu. Alati su smješteni u revolversku glavu prema redoslijedu izrade (vidi sliku). Alati su postavljeni tako da je svaki drugi alat ( od ukupno 8 ) naizmjenično alat za vanjsko tokarenje ili za obradu unutarnjih ploha,čime su jedni alati s parnim a drugi sa neparnim brojevima. Svakom se alatu mogu dodijeliti odgovarajući brojevi korekcija alata koji se nalaze u memorijskom mjestu stroja za korekciju dimenzija alata ( postupak unošenja korekcija bitiće objašnjeno u poglavlju x ). Pod korekcijom podrazumijeva se vrijednost razlike koordinata vrha oštrice promatranog alatau odnosu na prvi alat ( desni nož za vanjsko tokarenje ).

POSTUPAK UKLANJANJA ODSTUPANJA DIMENZIJA ALATA NAZIVA SA KOREKCIJA ALATA. Istrošenost alata takoñer djeluje na netočnost dimenzija pa moramo uzeti i te korekcije u obzir. Netočnost se ustanovljava mjerenjem izratka. Označavanje potrebnog alata i njegove korekcije vrši se na slijedeći način.
Npr.
T01D1 T - alat(tool )
T01 - 1. mjesto na revolverskoj glavi
T01D1 -mjesto u memoriji korekcije alata br.1

Nema komentara:

Objavi komentar