srijeda, 16. veljače 2011.

Autocad map 3d

Softver AutoCAD Map 3D povezuje projektiranje uz pomoć računala (CAD) i geografski informacijski sustav (GIS), osiguravajući direktan pristup podacima bez obzira na njihov format. Koristeći „open source“ FDO Data Access tehnologiju, Map 3D lokalno pristupa prostornim podacima zapisanim u relacijskim bazama podataka, datotekama i servisima baziranim na web-u. Uz jednostavno uključivanje Autodesk MapGuide tehnologije, Auto CAD Map 3D je najbrži način za objavu podataka na web-u ili intranet-u.
Map 3D osigurava:
·         lokalni pristup CAD i GIS formatima, te rasterskim formatima
·         AutoCAD alate za detaljne izmjene GIS podataka
·         Fleksibilne alate za upravljanje podacima
·         GIS alate za kreiranje i prezentiranje karata
·         Objavljivanje na web pomoću Autodesk MapGuide Enterprise i MapGuide Open Source aplikacija
Map 3D se koristi također za vizualizaciju i vrednovanje vektorskih, rasterskih i tabularnih podataka u raznim formatima.  Moguće je kombiniranje topografskih podataka s fotografijama iz zraka za 3D prikaze(Slika 10.7.), a ujedno moguće je izdvajanje informacija kao što su područja pokrivanja uslugama, podjela područja na zone, korištenje zemljišta, datume postavljanja cijevi i kablova i sl.


Download free trial Autocad Map 3D DOWNLOAD

2 komentara: