srijeda, 12. siječnja 2011.

CAD / CAM u stomatologiji (PRIMJENE U INDUSTRIJI 01)

CAD/CAM tehnologija predstavlja revoluciju u izradi zubnih nadomjestaka, a temelji se na računalnim 3D programima. Takav sustav odlikuje izrazita preciznost izrade i u potpunosti isključuje mogućnost ljudske pogreške.
CAD/CAM u stomatologiji predstavlja proces kojim se od gotovih keramičkih blokova, procesom finog glodanja, dobivaju gotove zubne nadoknade.  Razvoj te tehnologije išao je od strojno kopirajućeg glodanja (engl. copy milling) pa sve do potpuno računalom podržanih sustava, sa velikom bazom formi zuba, koji su omogućavali automatsku izradu krunica i mostova.


CEREC 3D


Sastoji se od skenera ili 3-D oralne videokamere (o čemu ovisi način uzimanja otiska), računala sa softverom kojim se planira i proračunava izgled nadomjestaka te strojne jedinice koja izrađuje nadomjestak iz keramičkog bloka(Slika 10.1.).

Najpoznatiji CAD-CAM sustavi na tržištu su:

  • Cerec (Sirona Dental Systems LLC)

  • Cercon (Degudent), Lava (3M ESPE)

  • Precident(DCS Dental AG)

  • Everest (KaVo)

  • iProcera (Nobel Biocare)

Spomenuti CAD-CAM sustavi obrađuju gotove, tvornički pripremljene blokove različitih dentalnih keramika.

Nema komentara:

Objavi komentar