petak, 14. listopada 2011.

ALATI KOD CNC STROJEVAKod CNC tokarilica opremanje stroja sa različitim alatima je od bitne važnosti zakvalitetnu izradu. Alati su smješteni u revolversku glavu prema redoslijedu izrade (vidi sliku).Alati su postavljeni tako da je svaki drugi alat ( od ukupno 8 ) naizmjenično alat za vanjskotokarenje ili za obradu unutarnjih ploha,čime su jedni alati s parnim a drugi sa neparnim brojevima. Svakom se alatu mogu dodijeliti odgovarajući brojevi korekcija alata koji se nalaze umemorijskom mjestu stroja za korekciju dimenzija alata ( postupak unošenja korekcija bitić eobjašnjeno u poglavlju x ). Pod korekcijom podrazumijeva se vrijednost razlike koordinata vrha oštrice promatranogalata u odnosu na prvi alat ( desni nož za vanjsko tokarenje ).
1 komentar: