srijeda, 29. prosinca 2010.

CIM ( PROIZVODNJA INTEGRIRANA RAČUNALOM)Proizvodnja integrirana računalom je integracija ukupne proizvodnje poduzeća primjenom integriranog sustava i podatkovne komunikacije u kombinaciji s novim menadžerskim filozofijama koje poboljšavaju organizacijske i kadrovske učinkovitosti.
CIM sustav pomaže u projektiranju, konstruiranju i dokumentiranju proizvoda. Primjenjuje se u postupku planiranja proizvodnje i praćenja materijala odnosno inventara, potom za praćenje i kontrolu operacija proizvodnje, a također i za praćenje kakvoće proizvoda i njegovih komponenata.


CIM   - proizvodnja integrirana računalom(engl. Computer integrated manufacturing)
PPC  - planiranje i upravljanje proizvodnjom (engl. Production planning and control)
CAD  - Projektiranje podržano računalom (engl. Computer aided design)
MRP  - Planiranje potreba za materijalom (engl. Materijal requirements planning)
CAPP- Tehnološka priprema podržana računalom(engl.Computer aided proces planing)
CAQC- Kontrola kakvoće podržana računalom(engl. Computer aided quality control)
CAM  - Proizvodnja podržana računalom (engl. Computer aided manufacturing)
Funkcionalne cjeline sustava proizvodnje integrirane računalom
CIM sustavi omogućili su stvaranje i razvoj različitih postignuća, kao što su interaktivni sustavi grafike, animirana grafika, inženjerska analiza, automatsko crtanje, planiranje proizvodnje pomoću računala, norme, numeričko upravljanje, roboti kontrolirani računalom, kontrola kakvoće, mikroračunalna regulacija itd.

Devet glavnih elemenata CIM sustava.
1.Marketing
2.Dizajn proizvoda
3.Planiranje
4.Kupnja
5.Proizvodni inženjering
6.Tvornički automatiziran hardver
7.Skladištenje
8.Financije
9.Upravljanje informacijama
Koncept računalom integrirane proizvodnje CIM, predstavlja najviši stupanj razvoja i integracije hardverskih i softverskih (univerzalnih CA) komponenti proizvodnog sustava.
Omogućuje zajedničko informacijsko tehničko djelovanje svih čimbenika u proizvodnji u visoko automatiziranom sustavu proizvodnog poduzeća.     

Prednosti koje se mogu postići primjenom CIM sustava :
CIM poboljšava operativnu  kontrolu putem  smanjenja broja nekontroliranih varijabli
CIM  poboljšava kratkoročne odazive
CIM smanjuje inventar kroz smanjenja veličine, poboljšava obrtaj  inventara za određenu tvrtku
CIM povećava iskoristivost stroja pomoću eliminacije ili smanjenja pripreme stroja, pomoću automatiziranih značajki

CIM sustavi ne kupuju se kao gotov proizvod spreman za uporabu nego se svaki od tih modula razvija i prilagođava potrebama korisnika. Potrebno je naglasiti da postoji problem normalizacije kao važne pretpostavke za uspješno uvođenje CIM tehnologije.


Nema komentara:

Objavi komentar